Hong Ik Martial Arts > Blog  > Hong ik Martial Arts of Tarrytown – 2022 July HIMA Champion – Monkey Holding Posture
Dylan

Hong ik Martial Arts of Tarrytown – 2022 July HIMA Champion – Monkey Holding Posture